IMG 7923 640x480

Tijdens de Algemene Leden Vergadering gehouden op 21 oktober 2013, is na stemming de kieslijst van Seniorenpartij Hollands Kroon samengesteld.

ladalogo

Een reactie van LADA op de Algemene Beschouwingen

ladalogo

 Onlangs was de raad bijeen om te brainstormen over handhaving.

d66

De raad van Hollands Kroon behandelt binnenkort de gemeentebegroting voor 2014.

IMG 7923 640x480

Seniorenpartij Hollands Kroon komt maandag 21 oktober a.s. van 13.30 uur  - 17.00 uur bij elkaar in Theehuis Veer op Landgoed Hoenderdaell te Anna Paulowna, voor de algemene ledenvergadering.

agripv 640x480tekra278

De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt plaats op woensdag 16 oktober in Gasterij 64, Brink 64, 1774 BD Slootdorp en start om 20.00 uur.

ladalogo

In oktober wordt de begroting voor 2014 in Hollands Kroon vastgesteld. Dat er bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen zal niemand verbazen.

ladalogo

De fracties van LADA, SHK en PVL hebben een standpunt ingenomen ter heroverweging van het destijds genomen delegatiebesluit.

agripv 640x480tekra278

De PvdA fractie Hollands Kroon dient tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 september een motie in om het geld dat door de regering beschikbaar wordt gesteld voor armoedebeleid daadwerkelijk te oormerken voor dit doel.

IMAG1453 640x480


Op de openbare fractievergadering van 23 september in Kreileroord is een goede discussie gevoerd met dorpsraadvoorzitter Jaring Dam en ANBO-bestuurders Lenie Cardol en Gerard v.d. Velde.

agripv 640x480tekra278

De deur aan deur actie van PvdA Hollands Kroon afgelopen zaterdag was een groot succes. Op 21 september heeft de Partij van de Arbeid gecanvast in Oude Niedorp.

d66

Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas in maart 2014 plaatsvinden maakt D66 Hollands Kroon zich nu al op voor deelname.

ladalogo

Het is al weer bijna een jaar geleden dat het bestuur van LADA aangifte heeft gedaan tegen de heer Remkes, commissaris van de Koningin in Noord-Holland wegens het wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht.

agripv 640x480tekra278

Vrijwilligers, raadsleden en de wethouder van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon steken zondag 1 september de handen uit de mouwen om het strand bij het palenscherm van Stroe schoon te maken.