ladalogo

In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 16 december de openbare fractievergadering in De Harmonie, Kerkplein 1, te Hippolytushoef.

d66

Op maandag 9 december a.s. zal D66 afdeling Hollands Kroon het verkiezingsprogramma, de lijsttrekker en de kandidaten presenteren.

PvdA in Hippolytushoef

De deur aan deur actie van PvdA Hollands Kroon afgelopen zaterdag was een groot succes.

ladalogo

Op de openbare fractievergadering in De Meerbaak werd ingesproken door de heer Lombaard en een afvaardiging uit de Moerbeek.

agripv 640x480tekra278

Woensdag 20 november om 20.00 uur bespreekt de PvdA fractie Hollands Kroon windplan Wieringermeer, locatie trafostation en de punten van de komende raadsvergadering. Insprekers zijn van harte welkom. Locatie: De Ontmoeting, Anna paulowna.

agripv 640x480tekra278

Op maandag 18 november houdt de PvdA afdeling Hollands Kroon een avond voor ZZP’ers en kleine zelfstandigen.

IMG 0815 640x480aaaa-BorderMaker

Maandag 2 december vergaderen de leden van PvdA Hollands Kroon over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

ladalogo

De algemene ledenvergadering van LADA heeft de kandidatenlijst vastgesteld en de huidige fractievoorzitter Rob Ravensteijn benoemd tot lijsttrekker.

agripv 640x480tekra278

De beoogde locatie ‘Moerbeek’ voor een trafostation roept niet alleen bij de omwonenden, maar ook bij menig raadslid de nodige vragen op.

d66

De raad van Hollands Kroon heeft de begroting voor 2014 vastgesteld. Ook de fractie van D66 stemde uiteindelijk in, maar toonde zich wel zeer kritisch.

IMG 7923 640x480

Tijdens de Algemene Leden Vergadering gehouden op 21 oktober 2013, is na stemming de kieslijst van Seniorenpartij Hollands Kroon samengesteld.

ladalogo

Een reactie van LADA op de Algemene Beschouwingen

ladalogo

 Onlangs was de raad bijeen om te brainstormen over handhaving.

d66

De raad van Hollands Kroon behandelt binnenkort de gemeentebegroting voor 2014.

IMG 7923 640x480

Seniorenpartij Hollands Kroon komt maandag 21 oktober a.s. van 13.30 uur  - 17.00 uur bij elkaar in Theehuis Veer op Landgoed Hoenderdaell te Anna Paulowna, voor de algemene ledenvergadering.

agripv 640x480tekra278

De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt plaats op woensdag 16 oktober in Gasterij 64, Brink 64, 1774 BD Slootdorp en start om 20.00 uur.

ladalogo

In oktober wordt de begroting voor 2014 in Hollands Kroon vastgesteld. Dat er bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen zal niemand verbazen.

ladalogo

De fracties van LADA, SHK en PVL hebben een standpunt ingenomen ter heroverweging van het destijds genomen delegatiebesluit.

agripv 640x480tekra278

De PvdA fractie Hollands Kroon dient tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 september een motie in om het geld dat door de regering beschikbaar wordt gesteld voor armoedebeleid daadwerkelijk te oormerken voor dit doel.

IMAG1453 640x480


Op de openbare fractievergadering van 23 september in Kreileroord is een goede discussie gevoerd met dorpsraadvoorzitter Jaring Dam en ANBO-bestuurders Lenie Cardol en Gerard v.d. Velde.