GHK-logo-2 640x480

Volgend jaar vindt een verruiming plaats in de collectieve zorgverzekering voor de minima. De gemeenten hebben nu een contract met Univé voor een collectieve zorgverzekering voor minima.

GHK-logo-2 640x480

Het voorstel van het college om de regels in de algemene plaatselijke verordening sterk te verminderen heeft veel aandacht gekregen in diverse media. De burgemeester heeft hierdoor de feitelijke informatie over dit voorstel goed naar voren kunnen brengen. Burgemeester Nawijn: “De inhoudelijke discussie over dit onderwerp vindt vervolgens plaats in de gemeenteraad op 30 oktober. Dan is de raad aan zet met de definitieve besluitvorming.”

IMG 9363 640x480aaaa-BorderMaker

In uw omgeving onderzoekt de Motorsport Federatie Noord-Holland (MFNH) de mogelijkheid een motorsport faciliteit te ontwikkelen.

GHK-logo-2 640x480

De jeugdzorg, begeleiding van mensen met een beperking en de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden vanaf 1 januari 2015 door de gemeente georganiseerd.

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland organiseert deze week drie informatiebijeenkomsten over het project ’Herstructurering Wind op Land’.

GHK-logo-2 640x480

De colleges van Hollands Kroon en Schagen hebben besloten het beleidsplan Sociaal Domein en zeven verordeningen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraden.

GHK-logo-2 640x480

Hollands Kroon is een gebied waar water, wind en ruimte een grote rol spelen.

regionaal-archief-alkmaar-dirk-7 640x480

Het Regionaal Archief Alkmaar houdt op 4 oktober 2014 een open dag.

DSC08213 640x480

De medewerkers van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) zijn volgend jaar medewerkers van het RAKC en de wijkteams in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon.

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland heeft onlangs besloten de coöperatie Breedband Hollands Kroon een subsidie van € 250.000 toe te kennen.

provincie noord holland 640x480

Om jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer en ze daarmee om te leren gaan, subsidieert de provincie Noord-Holland 33 verkeersveiligheidsprojecten.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon legt binnenkort een verordening voor startersleningen voor.

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland heeft met de Milieueffectrapportage en een voorstel voor de gedeeltelijke herziening van de structuurvisie een volgende stap gezet in de zoektocht naar een (beperkt) aantal locaties voor nieuwe windturbines.

GHK-logo-2 640x480

Het college van gemeente Hollands Kroon heeft in haar vergadering van 19 augustus 2014 besloten om de raad voor te stellen de toeristenbelasting voor 2015 niet te verhogen.

provincie noord holland 640x480

Op vrijdag 19 september viert de provincie Noord-Holland 200 jaar Koninkrijk met een indrukwekkende voorstelling.