onkruid vegen

HVC gestart met onkruidbeheersing op verharding en het vegen van goten

In opdracht van de gemeente is de Huisvuilcentrale (HVC) onlangs gestart met het verwijderen van ongewenste plantengroei op stoepen, parkeervakken en woonerven. De gemeente Hollands Kroon ziet in de samenwerking met HVC een uitstekende kans om het onkruid de komende jaren duurzaam te beheersen en de openbare ruimte op het vereiste kwaliteitsniveau te houden.

Meer informatie

Foto: Gemeente Hollands Kroon