Klepelmaaier700

Deze week start het hoogheemraadschap met het maaien van wegbermen. Bij deze veiligheidsronde wordt er tot 1,5 meter vanaf de weg gemaaid en rondom verkeersborden.

Van sommige brede bermen maaien we alleen het gedeelte dat nodig is voor de verkeersveiligheid. De overige oppervlakte blijft ongemoeid tot na het broed- en groeiseizoen, wat goed is voor de flora en fauna.

We houden bij het maaien van wegbermen en dijken rekening met de flora en fauna. Voorheen werden wegbermen en dijken twee à drie keer per jaar volledig gemaaid. Tegenwoordig hanteren we digitale kaarten waarop staat aangegeven waar wanneer en op welke manier gemaaid wordt. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk buiten het broedseizoen wordt gemaaid en dat vegetatie behouden blijft waar het kan.

Verkeersveiligheid

Hoewel alles in bloei staat en de vogels broeden, gaan we toch maaien. De verkeersveiligheid gaat voor. Overigens is de kans nihil dat vogels broeden binnen anderhalve meter van de rand van de weg. Om de natuur tegemoet te komen, inspecteren we vooraf de bermen op broedende vogels. Aanwezige nesten krijgen een opvallende markering en worden tijdens het maaien ontzien. Een bijkomend voordeel van deze inspectie is dat afvaldumpingen, die de laatste tijd helaas regelmatig voorkomen, tijdig worden gesignaleerd. Want die wil je echt niet in de maaier hebben.

Foto: HHNK