Serie Oranje Nassau

Vanwege de coronacrisis had de uitreiking dit jaar een ander karakter: burgemeester Rian van Dam belde gedecoreerden persoonlijk op om hen op de hoogte te stellen.

De volgende 5 personen zijn vandaag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Th. Broersen ( 29-11-1949)

Woonplaats: Nieuwe Niedorp

Theo Broersen heeft tal van bestuursfuncties bekleed bij onder andere VZV handbal, voetbalvereniging Nieuwe Niedorp, het Schutkermiscomité, en is nu nog actief als bestuurslid en/of vrijwilliger bij onder andere de bridgeclub, het smartlappenkoor, de Paaspolderloop en de floralia. Theo is ook medeoprichter en bestuurslid van de Roode Eenhoorn; een woonzorghuis voor mensen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking.

De heer J. Groet (03-02-1951)

Woonplaats: Kolhorn

De heer Groet is vrijwilliger in het jeugdbestuur van VV Kaagvogels en bekleedt vanaf 1980 tot heden diverse functies bij HSV Vischlustvereniging, waar hij vanaf 1961 lid van is. Ook zet hij zich vanaf 1989 in voor de Biljartvereniging Klein Begin. Hij zorgt dat de biljarts klaarstaan en dat de catering op orde is; dat doet hij tot op heden. Tevens is hij wedstrijdleider bij de SOOS waar hij de inwendige mens verzorgt.

De heer A. Hahn (21-12-1947)

Woonplaats: ’t Veld

De heer Hahn zet zich al zo’n 15 jaar in als voorzitter voor de dorpsraad ’t Veld – Zijdewind. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de stichting DOP ’t Veld en hielp bij het realiseren van de Supperrr in ’t Veld.

Namens de dorpsraad maakt hij, vanaf 2006 tot heden, deel uit van de WMO adviesraad van de gemeente Niedorp. Hij was betroken bij het uitbreidingsplan ’t Veld – Noord en de locatie bepaling van de brede school en het plaatsen van AED’s. Tevens is hij betrokken bij de jaarlijkse NL -Doet actie in ’t Veld en Zijdewind.

De heer Hahn is lid van het koor Interamvo; hij is daar de zingende penningmeester en levert zijn bijdrage aan de maandelijkse oud papier inzameling.Ook is hij penningmeester van PCI St Martinus (Parochiële Caritas instelling.) Deze instelling biedt een geldelijke ondersteuning aan minder draagkrachtigen en materiele hulp aan vluchtelingen met een verblijfstatus. Meneer Hahn zet zich in als VOA en is lid van de werkgroep burgerparticipatie.

De heer C.P. van Noorloos (31-12-1950)

Woonplaats: Wieringerwerf

De heer van Noorloos is belangenbehartiger voor voetbalscheidsrechters. Hij was eerder zelf scheidsrechter en coach van het spelregelteam en bestuurslid bij COVS. Hij heeft diverse functies bekleed bij CV Wieringermeer, o.a. als vertrouwenspersoon. Hij zat ook in het jeugdbestuur van de club.

Hij is lid van de KNVB als waarnemer en rapporteur van het veldvoetbal en lid van de tuchtcommissie. Hij is voorzitter van de Kring (Basisonderwijs protestants-christelijke scholen op Wieringen en in de Wieringermeer) en voorzitter van Stichting Kopwerk. De heer van Noorloos is betrokken bij de Protestantse gemeente Wieringerwerf; hij geeft leiding aan de pastorale raad en is soms ouderling van diensten. Hij organiseert zendingsreizen voor jongeren naar o.a. Tanzania en Gambia. Hij treedt op als ad–interim voorzitter voor de Protestantse gemeente Medemblik en is campagneleider voor het CDA Wieringermeer/ Hollands Kroon. Daarnaast is hij van 2004 tot 2010 gemeenteraadslid geweest.

De heer Th. Seghers (05-03-1947)

Woonplaats: Anna Paulowna

De heer Seghers is van 2001 tot 2019 betrokken bij Wonen Plus Welzijn, secretaris/ penningmeester bij Stichting ‘Graag Gedaan’ en van 1997 tot 2008 chauffeur geweest voor ‘Tafeltje dekje’. Hij is van 1995 tot 2015 jeugdtrainer/begeleider geweest van badmintonvereniging ‘de Buren’. De heer Seghers is betrokken bij Landschap Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland. Het tellen van de vogelpopulatie heeft hij tot 2015 gedaan.

JEUGDLINTJES

Bente Berends (09-10-2001)

Woonplaats: Wieringerwerf

Bente zet zich in als vrijwilliger voor TC de Maaier en dan met name voor jeugdactiviteiten. Ze helpt mee met de Lichtjesavond en ‘Night at the Maaier’. Bente helpt ook mee met het begeleiden van kinderen bij het ouder en kind toernooi en ze maakt de uitnodigingen voor de activiteiten. Ze neemt het voortouw bij activiteiten en zorgt ervoor dat de (nog jongere) jeugd een leuk en divers aanbod krijgt. Ze is actief als vrijwilliger bij de gymvereniging.

Dries Meijer (19-09-2011) `

Woonplaats: Hippolytushoef

Dries is 8 jaar oud en houdt van tuinieren, hij is hier elke dag mee bezig; hij doet veel werkzaamheden in het groen van de Gemeente Hollands Kroon. Van de buurtbewoners die zijn inzet erg waarderen heeft hij een mooie tuingereedschap set gekregen. Zodra hij uit school is, gaat hij in de weer en dat zonder dat het aan hem gevraagd wordt. Hij zorgt ervoor dat de plantsoenen in de buurt netjes blijven.

Megan Barelds (13-09-2004)

Woonplaats: Hippolytushoef

Megan gaat al ruim een jaar samen met haar vriendin Shannon naar verzorgingscentrum Noorderlicht. Ze gaan praten, wandelen of doen andere activiteiten met dementerenden ouderen. Ze zijn erg betrokken bij de bewoners en cliënten en dragen op hun manier een steentje bij aan het verminderen van de eenzaamheid van de ouderen.

Shannon Smart (10-10-2004)

Woonplaats: Hippolytushoef

Shannon gaat al ruim een jaar samen met haar vriendin Megan naar verzorgingscentrum Noorderlicht. Ze gaan praten, wandelen of doen andere activiteiten met dementerenden ouderen. Ze zijn erg betrokken bij de bewoners en cliënten en dragen op hun manier een steentje bij aan het verminderen van de eenzaamheid van de ouderen.