91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

In Hollands Kroon hebben wij vele wegbermen en sloten in beheer. Deze worden onderhouden door aannemerscombinatie Vermaire en KZ. Zij voeren dit onderhoud op hoofdlijnen als volgt uit:

Maaien bermen

In het voorjaar (begin mei) wordt gestart met een veiligheidsronde. Hierbij worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen uitgemaaid. Langs de hoofdwegen wordt tevens een strook van ca. 2 meter langs de weg gemaaid. In de zomer (juli) volgt een volledige maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid en tevens een groot deel van het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd. Deze volledige maaironde wordt herhaald in het najaar (september).

Meer informatie