IMG 0992 3aabbb BorderMaker

Geachte leden van het college,

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen (PV-2227) van 7 november over dit onderwerp waaruit blijkt dat u onderzoek gaat doen naar de door ons benoemde problemen bij de aansluitingen van de Oosterweg en Westerweg en de Dorpsstraat.

U besluit de beantwoording over de Oosterweg met de zin: Het kan echter wel zo zijn dat de bestuurders verkeersonveilig gedrag vertonen. De contacten die er zijn geweest met chauffeurs van het zwaar vervoer die in de problemen kwamen, geven een ander beeld. Zij zijn altijd verrast door de situatie waarin zij terecht zijn gekomen.

Wij hebben nog een vervolgvraag.

U geeft aan dat er op de Oosterweg voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te kunnen passeren door gebruik te maken van de aanwezige inritten. Daarmee gaat u voorbij aan de gestelde vraag die voor het passeren specifiek ging over het gedeelte tussen de Boomerbrug en de sluis:

Op de smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoet komend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant.

Op dit deel van de Oosterweg zijn geen woningen waardoor inritten ontbreken en er geen mogelijkheden zijn om elkaar te passeren.

Graag alsnog een goed onderbouwd antwoord voor dit deel van de Oosterweg.

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren