IMG 0992 3aabbb BorderMaker

Op 7 december 2022 heeft u politieke vragen (nummer PV-2232) gesteld over Verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen.

Reactie

U geeft aan dat er op de Oosterweg voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te kunnen passeren door gebruik te maken van de aanwezige inritten. Daarmee gaat u voorbij aan de gestelde vraag die voor het passeren specifiek ging over het gedeelte tussen de Boomerbrug en de sluis: Op de smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoet komend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant. Op dit deel van de Oosterweg zijn geen woningen waardoor inritten ontbreken en er geen mogelijkheden zijn om elkaar te passeren. Graag alsnog een goed onderbouwd antwoord voor dit deel van de Oosterweg.

De Oosterweg heeft inderdaad een steile berm. In 2021 is de weg verbeterd door grasbetontegels aan de steile kant aan te leggen, hierdoor kan men ook aan de steile kant een stukje veilig uitwijken. Aan de andere zijde lagen al grasbetontegels, hierop kan ook uitgeweken worden. U geeft aan dat inritten ontbreken, maar op het deel van de Oosterweg tussen de Boomerbrug en de sluis zijn ook passeermogelijkheden. Namelijk ten hoogte van de weg naar Oosterweg 4, op de inrit naar de landbouwgrond ten hoogte van Strijkmolen 35, op de kruising Oosterweg en de Veert, en ter hoogte van de parkeerplaats (Oosterweg 1). Automobilisten kunnen elkaar op deze plekken passeren. Daarnaast is het zicht goed, waardoor tegemoetkomende automobilisten elkaar op ruime afstand kunnen zien aankomen. Ook is het aandeel autoverkeer beperkt, dus ook de ontmoetingsmomenten zijn hierdoor beperkt. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders