IMG 0992 3aabbb BorderMaker

Geachte leden van het college,

Donderdag 3 november is er veel schade aangericht aan de muur van de historische sluis die de Oosterweg en de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp verbindt. Vrijdag 4 november kwam er een grote vrachtwagencombinatie vast te zitten op de sluis omdat de draai om rechtsaf de Dorpsstraat op te rijden niet gemaakt kon worden. Dit komt regelmatig voor met als gevolg dat er schade ontstaat aan de sluismuren en de stenen paaltjes die de bocht markeren. Ook het vastlopen van vrachtwagens is geen uitzondering wat tevens voor onveilige situaties zorgt.

Websitelada

Het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden. Op smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoet komend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant. Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.

Bent u bekend met deze problemen?

Zo ja, wordt er aan een oplossing gewerkt?

Zo nee, bent u bereid om onderzoek te doen om tot een passende oplossing te komen?

In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het vrachtverkeer op verantwoorde wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen te rijden vanaf de N242 wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afgesloten moeten worden.

Wij zijn benieuw naar uw visie in deze en vernemen die graag.

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren