12a7a7b9 8885 4acb 9def 2438c4520961

Nu het jaar 2020 ten einde loopt is het goed om op dit bijzondere jaar terug te zien, dat niet alleen voor onze vereniging maar ook voor mezelf de wereld op zijn kop heeft gezet.

Wie had kunnen bedenken dat een zogenaamd onschuldig griepvirus vanuit Wuhan in China zou uitmonden in een wereldwijde pandemie, die het leven van iedereen zo ingrijpend zou beïnvloeden? Al het verenigingsleven werd stilgelegd, zodat ook alle geplande optredens van Niedorps werden geschrapt inclusief het grootse Dot Event concert dat gehouden zou worden in november 2021.

Toch is de onderlinge saamhorigheid in stand gebleven mede door de verenigingsapp die ervoor zorgde dat de contacten laagdrempelig bleven zoals het massaal versturen van verjaardagswensen naar elkaar, het oplossen van raadseltjes e.d. Onder leiding van onze dirigent Ton van de Kieft is er een videofilmpje gemaakt van het muziekstuk New York, New York, waaraan zowel leden van NF als leden van de fanfare Dr. Nuyens uit Hoogkarspel meededen. Het was de bedoeling dat dit filmpje via Facebook verspreid zou worden teneinde uiteindelijk de mensen in New York te bereiken om hen een hart onder de riem te steken in deze coronatijd en dat is helemaal gelukt.

Als afsluiting van het seizoen is er op 5 juli nog een barbecue georganiseerd bij Henk, wat een groot succes was. Het was heel leuk om iedereen weer eens ongedwongen te kunnen ontmoeten. Na de zomervakantie zijn de repetities weer opgestart in de tuin van onze euphoniumspeler Ronald en op het plein bij de Brede School. Na 3 repetities buiten, kregen we toestemming om de repetities binnen in de school voort te zetten, temeer omdat de scholen weer opengingen.

Op 20 september resulteerde dit in een mooi concert op de binnenplaats van de Koppeling onder uitstekende weersomstandigheden. Iedereen weer blij, totdat er half oktober weer een gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd die in ieder geval tot het einde van dit jaar zal duren, zodat we weer niet konden repeteren met de groep. Wachten op betere tijden dus.

Ondertussen bruist het nog van leven bij NF. Elke laatste zaterdag van de maand ook in de vakanties, wordt er door onze leden oud papier opgehaald in Oude en Nieuwe Niedorp onder alle mogelijke weersomstandigheden, waarvoor onze hartelijke dank aan de bewoners en hulde aan onze enthousiaste leden.

Een andere bron van inkomsten werd gevormd door onze deelname aan de RABO CLUB SUPPORT-actie. Heel hartelijk bedankt leden van de Rabobank die gestemd hebben op Niedorps Fanfare en Stichting Dot Event. Graag wil ik nog even kwijt dat het na de grote vakantie geweldig gaat met de muzieklessen voor de jeugd. Voor de vakantie was het nog even kwakkelen met het digitale lesgeven, maar nu lopen zowel de fysieke individuele lessen als de groepslessen van de AMV als een trein, dankzij onze docenten, Inge, Dorenda en Bart.

Op 1 juli 2020 heb ik mijn bestuursfunctie als penningmeester neergelegd en vanaf die datum is onze trompettist Ruud Heemsbergen de nieuwe penningmeester.

Tenslotte wil ik iedereen namens alle leden van Niedorps Fanfare een vrolijk en intiem Kerstfeest en een voorspoedig muzikaal NieuwJaar toewensen.

Jo de Geus

LET OP: ZATERDAG 19 DECEMBER WORDT ER WEER OUD PAPIER OPGEHAALD en het is nog altijd mogelijk om uw oude papier tussentijds in te leveren in de twee containers die op het parkeerterrein van de Prins Maurits staan opgesteld.