3b875346 6947 4b23 afdc 47bcb6b5abc1 BorderMaker

De leerlingen van de verrijkingsklas van de SAS hebben met hun eigen "onderneming" maar liefst € 464,85 weten op te halen voor Serious Request.

Voordat de leerlingen met hun "onderneming" konden starten hebben zij eerst onderzoek gedaan; zo zijn ze gaan inventariseren wie er tot de doelgroep behoorden en of en voor hoeveel de mensen hun product wilden kopen. Vervolgens hebben ze onderzocht hoeveel geld er geïnvesteerd moest worden, hoeveel tijd ze er zelf in gingen steken en wat de verwachtte winst zou zijn. Nadat ze zelf een goed beeld van hun "bedrijf" hadden gevormd, mochten ze de benodigde investering, mits onderbouwd met een plan, komen innen bij meester Emile.

De inkopen werden gedaan, er werd reclame gemaakt, onderhandeld, producten gemaakt en de bedrijfjes begonnen te draaien! In twee weken tijd wisten de leerlingen door het verkopen van melk, sinaasappelsap en fruit, kaarslichthouders, cupcakes, eieren, koffie en thee, en door het inzamelen van lege flessen geld te verdienen.

Met veel geestdrift heeft deze groep leerlingen een totale investering van 30 euro weten om te zetten naar een € 464,85 euro nettowinst!!

Foto: Ingezonden