IMG 4014aa BorderMaker

Realisatieovereenkomst voor aanbouw met permanente lokalen obs De Mient in Nieuwe Niedorp getekend.

Op vrijdagmiddag 7 december 2018 is de realisatieovereenkomst voor de aanbouw met permanente lokalen bij obs De Mient in Nieuwe Niedorp getekend. In deze overeenkomst staan afspraken tussen schoolbestuur en gemeente over de bekostiging, planning en voorwaarden waaronder de aanbouw gaat plaatsvinden.

De ondertekening werd gedaan door de voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Surplus - José Vosbergen - en wethouder Samenleving van de gemeente Hollands Kroon - Mary van Gent, onder toezicht van de directeur van de school, Peter Smit en geholpen door Skriye, Yfke, Jayinn en Quinten, leerlingen van de Mient.

Aanleiding

Vorig jaar hebben burgemeester en wethouders van Hollands Kroon door de vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma 2018 toestemming verleend aan schoolbestuur Surplus de twee tijdelijke lokalen van openbare basisschool De Mient te vervangen door permanente huisvesting. De leerlingenprognose van deze school voor de komende 15 jaar geeft aan dat de school hier volgens de onderwijshuisvestingsregels recht op heeft.

Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van verdere voorbereiding van de aanbouw van de school en nu was het moment om hiervoor de realisatieovereenkomst tussen gemeente en schoolbestuur te ondertekenen.

Verder proces en planning

De aanbouw wordt in 2019 na de zomervakantie gerealiseerd.