IMG 0803 BorderMaker

De fractie VVD Hollands Kroon stelt vragen om de overlast bij de voormalige school OBS de Zwerm in Winkel aan te laten pakken

De voormalige basisschool “De Zwerm” staat leeg en de locatie is inmiddels verkocht aan een ontwikkelaar.

Er is geen controle op het leegstaande schoolgebouw (en bijgebouwen) en er wordt door de omgeving overlast ervaren door drugsgebruik en drugsdealers.

Heeft het college middelen om de ontwikkelaar te dwingen de leegstaande gebouwen zo spoedig mogeijk te amoveren (slopen) en daarna de toekomstige bouwlocatie d.m.v. hekwerk overlast vrij te houden ?

Indien er in dit geval geen wettelijke mogelijkheden zijn om tot versnelde verwijdering van de leegstaande gebouwen te komen, dan verzoeken wij het college bij het afgeven van toekomstige bouwvergunnigen e.d., voorwaarden op te nemen die verpaupering en overlast van leegstaande gebouwen voorkomen. De ontwikkelaaar /eigenaar van de locatie nu te verzoeken maatregelen te treffen.