vvdzittend 222 BorderMaker

De fractieleden van de VVD Hollands Kroon zijn deze week met hun collega Lars Ruiter gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verdere samenwerking niet langer mogelijk is.

Na verschillen van mening over meerdere onderwerpen, was de uiteindelijke aanleiding hiervoor het verschil van inzicht over de koers die de fractie voert op het dossier Datacenters.

Het artikel in de Schager Courant van zaterdag 3 oktober jl. verwoordt niet het standpunt van de VVD-fractie Hollands Kroon, maar is de individuele mening van Ruiter. Hoewel dat door beide partijen wordt betreurd, is het verschil van inzicht niet overbrugbaar gebleken.

Lars Ruiter heeft aangegeven op persoonlijke titel door te gaan als raadslid.

De VVD-fractie houdt vast aan de afspraken zoals die in coalitieverband zijn gemaak