IMG 3280 BorderMaker

De jeugd is onze toekomst! Winkel’s Harmonie vraagt uw donatie.

Winkels Harmonie bestaat dit jaar 130 jaar maar ondanks de gevorderde leeftijd is onze vereniging nog springlevend en weten veel jonge aspirant muzikanten de weg naar ons orkest te vinden. Muzieklessen, muziek, instrumenten, opleiding; het is allemaal kostbaar.

Wij proberen het muziekonderwijs bereikbaar te houden voor iedereen. Onze jeugd is tenslotte onze toekomst. Daarom vragen wij uw donatie.

U kunt onze leerlingen een hart onder de riem steken! Zij zijn erg blij met elke financiële bijdrage. U kunt uw financiële bijdrage zelf brengen op de repetitie van ons leerlingen orkest Toetti, dat elke dinsdagavond repeteert vanaf 18:45 uur in zaal Beentjes te Winkel, dan kunt u gelijk even blijven luisteren naar het enthousiasme van deze groep.

Overmaken kan natuurlijk ook op rekening nummer: NL85 RABO 037095528 t.n.v. Winkel’s Harmonie.

Namens onze leerlingen: hartelijk dank!

Muzikale groet,

Winkel’s Harmonie