154046775 4367641439919376 1697544575771947456 o

Het college heeft besloten om de gemeenteraad een nieuw onderhoudsplan voor het baggeren van sloten, kanalen en grachten voor te leggen. Met dit plan wordt tot en met 2030 het baggeronderhoud van ongeveer 450 kilometer aan sloten, grachten en kanalen in Hollands Kroon geregeld.

Baggeren is een dure aangelegenheid. In het agrarisch polderlandschap van Hollands Kroon is een goed onderhoud van de watergangen erg belangrijk. Om tijdens natte perioden droge voeten te houden. En tijdens droge perioden ervoor te zorgen dat er voldoende water aanwezig is. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert regelmatig of de watergangen voldoen aan hun eisen. Dit onderhoudsplan maakt het mogelijk om aan deze eisen te voldoen.

Meer informatie

Foto: Gemeente Hollands Kroon