91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

Ondersteuning maatschappelijke instellingen: Vijf ton voor gevolgen COVID-19

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de criteria voor een Compensatie-en Herstelfonds COVID-19. Dit is de uitwerking van een door de raad aangenomen motie (M 2020 12). Deze is aangenomen op 5 november 2020. In de derde Bestuursrapportage van 2020 heeft de raad voor dit fonds € 487.000,- beschikbaar gesteld. Het fonds is bedoeld om ondersteuning te geven aan maatschappelijke organisaties in Hollands Kroon die door de COVID-19 crisis getroffen zijn. 

Meer informatie

Vul hier het formulier in