5228d260fde60db5f6c9b47ef4eb8970

De VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling om in 2020 niet meer dan 100 kg restafval per inwoner per jaar te produceren is in de gemeente Hollands Kroon niet gehaald.

Om deze doelstelling te kunnen behalen moet er een nieuw recycleplan worden gemaakt. Het recycletarief, als onderdeel van een nieuw recycleplan, is één van de mogelijkheden om het aantal kg restafval naar beneden te brengen.

Bij instemming met deze koers, kan het plan gemaakt worden en aan de raad voorgelegd worden.

Na besluitvorming en voorbereiding kan het nieuwe recycleplan in 2022 worden ingezet.