031aaa BorderMaker

10 vuurwerkvragen - Hoe vieren we oud en nieuw in Hollands Kroon?

De nieuwjaarsviering ligt al even achter ons, maar de discussies over het afsteken van vuurwerk zijn nog steeds actueel. Dit komt omdat er landelijke aanpassingen komen in de wet- en regelgeving rondom vuurwerk. Daarom willen we graag, vooruitlopend op de oud en nieuw viering 2020/2021, uw mening horen over een aantal zaken.

Doet u mee?

Meer informatie