IMG 8849 BorderMaker

Ook dit jaar komt er weer een hele grote kerstboom te staan op het pleintje tussen het voormalige Raadhuis en Café Beentjes in Winkel.

Inwoners / bedrijven die dit initiatief willen steunen, kunnen een donatie doen van € 35,=.

Meer informatie is te verkrijgen bij Bianca Beentjes via 06-20851617