IMG 1979aa BorderMaker

Reeds eerder was op deze Nieuwspagina te lezen dat er ontwikkelingen zijn rondom het Winkelhart in Nieuwe Niedorp.

Onlangs stuurde de Gemeenteraad een voorstel terug naar het College van B & W, die er nog eens goed naar moest kijken.

Dit is gedaan en het ingediende plan is nu in tweeën getrokken, namelijk de bebouwing en los daarvan het verkeersplan.

In het voorstel over het verkeer is te lezen dat het doorgaande vrachtverkeer min of meer verplicht gaat worden om gebruik te gaan maken van de Hartweg / Westfriesedijk, om op de plaats van bestemming te komen.

Verder zal de Boomgaardweg een belangrijke functie krijgen in de doorstroming van het verkeer en gaat men de bestaande brug bekijken of deze aangepast zal moeten worden. Daarop aansluitend wordt ook het kruispunt Boomgaardweg / Hoefje / N242 in de plannen meegenomen of daar eventueel een rotonde kan komen.

Er zijn meerdere ideeën over de verkeersafhandeling rondom het Winkelhart, maar daarover mag nu de raad eerst een mening gaan vormen.

Zoals wij reeds eerder konden melden heeft het College van B & W een voorstel gedaan aan de raad, waarbij het woongedeelte van de locatie van de bibliotheek zal verdwijnen, of dit algemeen zal worden aangenomen, gaat in de eerstvolgende raadvergadering op 28 februari a.s. duidelijk worden.

Zodra er meer nieuws te melden is, dan is dat op deze Nieuwspagina te lezen.