000imgExpressChromeApp 20150306 1405 640x425 Q85 AE1 Screenshot 2015 03 06 at 15.04.21 2

Uitspraak Raad van State, positief voor Breedband Hollands Kroon en Kabeltex

De Raad van State* heeft Glasvezelnetwerk Hollands Kroon BV (Kabeltex en Breedband Hollands Kroon) in het gelijk gesteld. Daarmee is er voor de Provincie (het college) geen beletsel meer om tot uitvoering van het besluit tot garantstelling voor de kredietovereenkomst over te gaan.

Tijdens de langdurige bezwaar- en beroepsprocedure (2018) is het nodige gebeurd: Kabeltex heeft in het westelijk deel van Hollands Kroon grotendeels glasvezel aangelegd en Delta Rijssen in het oostelijk deel. De beschikking eind 2018 ging uit van de aanleg in het hele buitengebied van Hollands Kroon. Het deel dat nu door Delta Rijssen/Digitale Stad is aangelegd gaat uit de beschikking. In het oostelijk deel een dubbel netwerk aanleggen dient geen maatschappelijk belang. Wij gaan nu ons businessplan actualiseren, de provincie gaat de diverse overeenkomsten opstellen en Gedeputeerde Staten dient eea vast te stellen. Concreet betekent dit dat in het vroege voorjaar de laatste adressen Kolhorn Zuid en Noord aangelegd kunnen worden.

* Uitspraak RvS duurde bijna 20 maanden: hierbij een belangrijk gedeelte van daarvan “ ……….Verder betekent het feit dat bijna het hele gebied inmiddels is verglaasd niet dat het college het buitengebied van Hollands Kroon ten tijde van het besluit van 12 december 2018 niet als ‘wit gebied’ heeft kunnen aanmerken. Ingevolge artikel 52, derde lid, van de AGVV gaat het erom dat het niet waarschijnlijk is dat er op zakelijke voorwaarden binnen drie jaar een glasvezelnetwerk zal worden uitgerold. Het gaat dus om een inschatting vooraf. Het college heeft zich op het standpunt mogen stellen dat uit de marktconsultatie niet is gebleken dat het waarschijnlijk was dat het buitengebied van Hollands Kroon binnen drie jaar op zakelijke voorwaarden verglaasd zou worden.

Op de zitting heeft Glasvezelnetwerk Hollands Kroon toegelicht dat het enkele voornemen van het college om steun te verlenen de markt in beweging heeft gebracht. Dat de markt na 12 december 2018 is gedraaid, geeft daarom geen aanleiding voor het oordeel dat geen sprake was van een wit gebied. Dat nog maar een klein deel van Hollands Kroon, ter zitting is gebleken ongeveer vijfentwintig adressen, wacht tot de garantstelling onherroepelijk is geworden zodat de uitrol van een glasvezelnetwerk in het gebied kan worden voltooid, geeft ook geen aanleiding voor een ander oordeel. Glasvezelnetwerk Hollands Kroon heeft de rest van het gebied op eigen risico verglaasd, in het vertrouwen dat de subsidieverlening in rechte stand zou houden. Wanneer de verleende garantstelling onherroepelijk wordt, zal de garantstelling worden opgesteld conform de actuele situatie.”