thumbnail Foto jubileumcommissie achter vlnr Koos Ursem Frans Dekker Annemarie Zweerman. Zittend vlnr Marja Wijnker Wilma Bakker.aaaa

Verlaat jubileumfeest atletiekvereniging met fietstocht en barbecue

TAV’80 vlugge en vitale veertigplusser

Een uitgesteld jubileumfeest is het. Trim- en atletiekvereniging TAV’80 viert zondag 26 juni het vierde lustrum. Oftewel, het veertigjarig jubileum, hoewel de club uit ’t Veld inmiddels alweer bijna 42 jaar bestaat. Corona stond een eerdere viering in de weg, maar de pret zal er niet minder om zijn.

Een vast groepje Veldtemers vormde in 1980 de basis voor de club. Het gezelschap liep wekelijks gezamenlijk hard. Over het strand of een rondje door de duinen. Binnen die groep ontstond het idee eens te peilen of er geen animo was voor een (grotere) trimclub. Zo gezegd, zo gedaan: op maandagavond 1 september 19080 kwamen zo’n vijftig personen bijeen in de kantine van sportpark De Kogge (nu sportcentrum VZV) met als doel een club op te richten. Aldus geschiedde.

Schelpenbaan

Een jaar later legden de leden van de club met hulp van de firma’s Van der Geest en Goudsblom de schelpenbaan op De Kogge aan, die vandaag de dag nog altijd de thuishaven vormt van TAV’80. Nog weer een jaar later kreeg de baan ook verlichting, zodat er ook in de wintermaanden ’s avonds op kon worden getraind. Direct bij de baan, heeft TAV’80 ook zijn eigen kleedruimte annex clubhonk.

Gedreven hardloopliefhebbers zijn het bij TAV. Met de nadruk op liefhebbers. Natuurlijk, snelle tijden en goede prestaties zijn mooi, maar in ’t Veld staat het plezier in het lopen voorop. ,,We zijn geen puur prestatiegerichte vereniging’’, aldus voorzitter Harry de Jong. ,,Al veel leden geregeld mee aan loopevenementen. Op zichzelf of gezamenlijk. Zo doen er ook elk jaar wel TAV’ers mee aan een loop in het buitenland. Dit jaar bijvoorbeeld de halve marathon van Brussel. Maar iedereen traint hier met z’n eigen doel en op z’n eigen niveau. In een bijzonder gemoedelijke sfeer. Het sociale aspect is daarbij erg belangrijk.’’

Op de baan kun je ook ’s winters uitstekend trainen. De schelpjes vormen een heerlijke ondergrond. ,,Veel mensen vinden het juist op de winteravonden niet fijn om hun trimrondje over de donkere polderwegen te moeten doen en kiezen dan voor onze schelpenbaan.’’

Jeugdgroep

De club heeft de dinsdag- en donderdagavond als trainingsavonden, waarbij diverse leden bij toerbeurt de training leiden. Daarbij traint een flinke jeugdgroep elke donderdagavond (met Jaro Wester en Tim Klijn als voormannen) en is er de woensdagmorgengroep onder de bezielende leiding van Tinie Blom, bijgestaan door Erna Nederstigt en Lissy Baars. Die laatste groep bestaat volledig uit vrouwen. ,,Dat is zo gegroeid, maar ook mannen zijn gewoon welkom dit uur.’’ Ook is er de aan TAV gelieerde loopgroep die elke zaterdagmorgen het Schoorlse duingebied opzoekt. Hier wordt onder aanvoering van Jan Jorna aan de conditie gewerkt.

De jubileumviering is tot in de puntjes voorbereid door de drie jaar geleden al ingestelde jubileumcommissie. ,,We vieren dat we een vitale en vlugge veertigplusser zijn’’, aldus Annemarie Zweerman van de commissie. Dat gaat zondag 26 juni gepaard met een flinke fietstocht met een actieve pauze en aansluitend een feestelijke barbecue. Leden, oud-leden en hun partners zijn welkom. De start is om 12.30 uur; uiteraard vanaf de baan op De Kogge, waar de leden eerst op de groepsfoto gaan. Het feest duurt tot 21.00 uur.

Op de ingezonden foto: De jubileumcommissie van TAV’80 met achteraan van links naar rechts: Koos Ursem, Frans Dekker en Annemarie Zweerman. Op de voorgrond Marja Wijnker en Wilma Bakker.