IMG 3869 640x480-BorderMaker

De afgelopen twee weken hebben Niedorps Fanfare en Winkel’s Harmonie bij verschillende scholen "de Blazersklas" gepromoot.

Leerlingen die reeds een muziekinstrument bespelen mochten een nummer spelen, ook waren er enkele leden van de beide verenigingen aanwezig, om tekst en uitleg te geven en natuurlijk een stukje te spelen.

De Blazersklas is een uniek concept voor het muziekonderwijs op de bovenbouw van basisscholen in samenwerking met de muziekverenigingen. De leerlingen van de Blazersklas leren tegelijkertijd en gezamenlijk een orkestblaasinstrument te bespelen. Daarbij vormen de leerlingen een symfonisch blaasorkest. Tevens leren de kinderen sociale vaardigheden. Gebleken is dat wat zo normaal is tijdens het samen musiceren zich ook vertaald naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, samen tegelijk inzetten en ophouden, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, op je beurt wachten – in de muziek zo normaal, in het dagelijks leven soms niet. De kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Daarmee vormt de Blazersklas het kind niet alleen muzikaal maar ook sociaal. Kinderen krijgen de informatie via de scholen mee.

De kosten van de blazersklas zijn 200,= voor een heel schooljaar. Het instrument wordt dan gratis ter beschikking gesteld en gaat ook mee naar huis, zodat er op geoefend kan worden. De kinderen kunnen zich nog opgeven via hun eigen meester of juf.

IMG 3865 640x480-BorderMaker

IMG 3875 640x480-BorderMaker

IMG 3880 640x480-BorderMaker

IMG 3881 640x480-BorderMaker

IMG 3882 640x480-BorderMaker