IMG 8687 640x480 BorderMaker

Schoolplein De Marinx in 't Veld niet langer openbaar

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig last gehad van vandalisme en overlast op het schoolplein van RKBS De Marinx. Helaas hebben wij, directie en medezeggenschapsraad, daarom besloten om ons schoolplein niet langer openbaar te houden. In dit bericht licht ik ons besluit graag aan u toe en leest u welke gevolgen dit heeft.

Veel vandalisme en overlast

Steeds vaker zijn wij geconfronteerd met vandalisme en overlast op ons schoolplein. Diverse schades (o.a. de zandbakdeksel en de boom) zijn moedwillig aangericht, maar ook is er regelmatig vuurwerkoverlast of vinden wij glasscherven op ons schoolplein.

Dit zorgt niet alleen voor extra kosten voor ons als school, maar ook zorgt dit voor een gevoel van onveiligheid bij onze leerlingen en omwonenden.

Ons schoolplein verboden terrein buiten openingstijden

Voor ons is de maat vol. Daarom hebben wij overleg gevoerd met de wijkagent en naar aanleiding daarvan besloten om ons schoolplein niet langer dag en nacht openbaar te houden. Ons schoolplein is voortaan verboden terrein voor een ieder die zich daar niet mag bevinden. Concreet betekent dit dat ons schoolplein buiten de openingstijden van de school en kinderopvang niet gebruikt mag worden.

Om ons besluit aan een ieder kenbaar te maken gaan wij dan ook borden met “artikel 461 Verboden toegang” ophangen.

Strafbaar

Overtreding van dit verbod is strafbaar. De politie en Boa’s zijn bevoegd om tegen deze overtreding op te treden en een bekeuring hiervoor uit te schrijven. Signaleert u overlast dan kunt u de wijkagent of de politie hiervan op de hoogte brengen.

Een fijn en veilig schoolplein

Wij betreuren het ten zeerste dat wij deze maatregel hebben moeten nemen, maar zien helaas geen andere optie. Ik vertrouw erop u met dit bericht goed geïnformeerd te hebben en hoop bovenal hiermee een fijn en veilig schoolplein voor onze leerlingen te blijven bieden.