IMG 3176 BorderMaker

Sinds de start van het nieuwe schooljaar bij de Brede School "De Oude Boomgaard" in Nieuwe Niedorp is het denken over oplossingen voor de verkeerssituatie rondom de scholen voortvarend opgepakt.

Zowel OBS De Mient als RKBS De SAS hebben een nieuwe Directeur gekregen en beide heren hadden al langer samengewerkt op een andere school, dus daardoor konden meteen dingen samen aangepakt worden, zoals de vele vragen over het verkeer.

Na een goed bezochte denktankbijeenkomst in het begin van oktober werd er daarna een verkeersenquête uitgezet bij de ouders.

Uit de verkeersenquête blijkt dat 100% van de respondenten heeft aangegeven zich aan de gemaakte afspraken te willen houden. Uit de bijeenkomst, de enquête en verschillende gesprekken met gemeente, (verkeers)ouders en de politie zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Graag rechts aanhouden in het park

2. Gebruik de parkeervakken voor en auto’s en de bestemde rekken voor de fietsen

3. Fiets door het park als het kan

4 Zorg dat je op tijd bent, kom niet te laat en ook zeker niet te vroeg

5. Houd rekening met elkaar en bespreek dit ook met elkaar

6. advies; Zoveel mogelijk vooruit inparkeren met de auto

Er is een gesprek gaande met de gemeente Hollands Kroon over eventuele aanpassingen rondom de scholen. De gemeente gaat regelen dat aankomend voorjaar de paden in het park worden verbreed, zodat het voor iedereen prettiger fietsen is.

Het aanpassen van de schooltijden was één van de aandachtspunten tijdens de verschillende gesprekken. OBS De Mient heeft daarom besloten om per drie december de schooltijden aan te passen.

Kortom aan alle kanten wordt gewerkt om de verkeersituatie rondom de scholen te verbeteren.

De ouders van beide scholen zijn op de hoogte gebracht over de stand van zaken zoals het nu is.

Binnenkort meer nieuws hierover.