20181010 112146 BorderMaker

Het verkeer rondom Brede school "De Oude Boomgaard" zorgt al jaren voor problemen.

Regelmatig zijn er enorme verkeers-opstoppingen. Deze week kwam een groep ouders van de beide scholen bijeen om te praten met onderwijzend personeel, de Wijkagent en een grote ondernemer, over oplossingen.

In groepjes werd nagedacht en er kwamen hele mooie plannen en oplossingen naar voren.

Het is duidelijk dat alle partijen samen hetzelfde doel hebben; namelijk het oplossen van de verkeerschaos.

De komende tijd zal er verder worden nagedacht over de plannen en als de Gemeente Hollands Kroon ook haar beste beentje gaat voorzetten, dan gaat het zeker goedkomen.

Wij houden u op de hoogte.