pvda16

De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt plaats op woensdag 15 maart in MFA DE Ontmoeting, De Verwachting 1, Anna Paulowna. Aanvang 20.00 uur.

Belangstellenden en insprekers zijn van harte welkom; graag aanmelden en bij aankomst contact opnemen: 06 51 37 01 26 (i.v.m. openen deur). Naast een aantal andere onderwerpen zal de agenda van de raadvergadering van 23 maart besproken worden.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. U kunt dus twee stemmen uitbrengen. Veel mensen boeit het niet, maar het is wel degelijk van belang om naar de stembus te gaan. De Provincie gaat over ruimte, wegen, openbaar vervoer, natuur en een heleboel andere onderwerpen die ons raken.

Het waterschap gaat over de dijken, over maatregelen die nodig zijn om water af te voeren of juist vast te houden; over waterkwaliteit. Een grote verantwoordelijkheid, als je bedenkt wat er nodig is om droge voeten te houden en hoe afhankelijk we zijn van voldoende zoet en schoon water. De PvdA heeft ervaren en deskundige kandidaten. Mensen die ons gebied goed kennen en die staan voor eerlijk en sociaal beleid.