vlag groenlinks 002aaa

Uitnodiging openbaar fractieoverleg GroenLinks

Het eerstvolgende openbare fractieoverleg is op woensdag 12 juni, aanvang 19.30 uur, bij Johanna's Bos, Lotweg 42, 1761 JG Anna Paulowna. Op de agenda staan de onderwerpen van de gemeenteraadsvergadering van 20 juni (zie hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar).

Agenda

opening 19.30 uur

mededelingen, vaststellen agenda

insprekers over de raadsagenda of over andere onderwerpen

Kadernota 2025

wat verder ter tafel komt

rondvraag

sluiting 22.00 uur

Ter voorbereiding van de begroting stelt de gemeente ieder jaar rond deze tijd een kadernota op. Dit wordt ook wel de voorjaarsnota genoemd. Hierin wordt de huidige financiƫle situatie van de gemeente uiteengezet en worden prioriteiten en belangrijke keuzes voor de komende jaren vastgesteld. Hiermee bepaalt de raad de kaders waarbinnen een sluitende meerjarenbegroting kan worden vormgegeven. Je bent van harte welkom om hierover mee te denken en mee te praten.