Websitelada

De congestie van het elektriciteitsnet begint steeds duidelijker zichtbaar te worden met als consequentie dat de nieuwe Vomar-vestiging in het Winkelhart Niedorp niet wordt aangesloten op het elektriciteitsnet en zelf voor de energievoorziening moet zorgen.

Dit roept bij ons vragen op:

1. De afstand van de locatie van het Dahliapark tot het Winkelhart is niet groot. Zijn er problemen te verwachten betreffende de bouwplannen in het Dahliapark?

2. Wat betekent dit voor andere (mogelijke) bouwlocaties in Niedorp, zoals plan Trambaan en ‘t Veld-Noord?

3. In Niedorp worden plannen ontwikkeld om te komen tot een nieuw gezamenlijk sportpark. Zijn daar ook problemen te verwachten om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet? Zo ja, wat zijn de mogelijke oplossingen?

4. Hoe is de situatie in de hele gemeente?

5. Zijn er op meer plaatsen problemen te verwachten en wat is de invloed op nieuw te ontwikkelen plannen en initiatieven?

6. Bent u daarover in gesprek met Liander? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken?

NH Nieuws publiceerde op 29-03 jl een artikel waaruit wij citeren:

Duurzame wijk in Westzaan blijft op diesel draaien: Datum oplossing onbekend.

Terwijl de huizen vol zitten met zonnepanelen, warmtepompen en dubbelglas hebben de bewoners van de nieuwe duurzame wijk in Westzaan al een jaar last van een ronkend diesel aggregaat. Het grote ding voorziet de wijk momenteel al een jaar van stroom omdat de woningen niet op het net zijn aangesloten. Volgens Liander heeft het probleem urgentie, maar is nog niet duidelijk wanneer de wijk echt duurzaam wordt.

Onze vragen zij mede gebaseerd op dit bericht.

7. Bent u op de hoogte van de problemen in Westzaan?