Websitelada

Geachte leden van het college,

Op 28 april heeft u een mail ontvangen van Stichting ‘Vrienden van park de Meet”. Daarin wijzen zij er op dat op de plankaart van het projectplan Dahliapark een stuk van het park lijkt te worden betrokken bij het ontwikkelplan. Daar maakt de Stichting zich zorgen over en en stelt voor om de grens aan de gehele Noordwest kant van het park “de Meet” met 2 meter uit te breiden en daarmee te verleggen naar de nog verder te ontwikkelen kavel.

Op de plankaart staat deze groene strook voorzien van struiken en bomen, die gevoelsmatig al bij het park “de Meet” behoren, nu (nog) op het verder te ontwikkelen terrein van de Scholten groep. Door de grens te verleggen kan de groene strook vol biodiversiteit behouden blijven, en een mooie groene aanvulling blijven van het reeds bestaande park “de Meet”.

1. Heeft u kennis genomen van deze mail?

2. Bent u bereid de suggestie van de Stichting om de grens van het park met 2 meter uit breiden over te nemen?

3. Zo nee, wat is daarvoor de motivatie?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Dorien Sybenga – v.d. Outenaar

meet 2aaa