vlag groenlinks 002aaa

HET IS TIJD VOOR ENERGIEONAFHANKELIJKHEID!

Dit is het moment om grootschalig in te zetten op het verduurzamen van onze woningen en het verplichten van besparing bij grote bedrijven, zodat we onafhankelijk worden van Russisch gas. Dit vindt Lilian Peters, samen met 25 andere Noord-Hollandse GroenLinks-lijsttrekkers. Bovendien is het de enige manier om energiearmoede echt uit te bannen, een groeiend probleem in Nederland.

Lilian Peters: “Energie is een levensbehoefte. De energietransitie grijpt diep in, maar is onvermijdelijk om de aarde leefbaar te houden. Internationaal, nationaal en zeker óók lokaal moeten we ons samen inzetten voor hernieuwbare energie, minder broeikasgassen en opvang van CO2. De belangrijkste besparing op het energiegebruik is en blijft het goed isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen. Wij willen dit stimuleren door het geven van inspirerende voorlichting aan inwoners en bedrijven. Daarnaast moeten we bedrijven verplichten meer te gaan besparen. Het is de manier om meer onafhankelijk te worden van Russisch gas en ervoor te zorgen dat de energierekening weer voor iedereen betaalbaar wordt. Bedrijven die veel energie nodig hebben en het net belasten, zoals grote datacenters, zijn niet gewenst.”

Door onze inwoners en het MKB te helpen bij verduurzaming zorgen we er als gemeente voor dat we energie gaan besparen en de energierekening weer voor iedereen betaalbaar wordt. We vragen van de grootverbruikers om verantwoordelijkheid te nemen en ook hun bijdrage te leveren aan onze energieonafhankelijkheid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart hoopt GroenLinks dat deze punten in zoveel mogelijk coalitieakkoorden een plek vinden.

Het Actieplan Energieonafhankelijkheid is ondertekend door de GroenLinks-fracties in Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Bergen, Beverwijk, Castricum, Gooise Meren, Den Helder, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hilversum, Hoorn, Hollands Kroon, Huizen, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Ouder Amstel, Texel, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad.