gl18 BorderMaker

GroenLinks Hollands Kroon heeft het college van B&W vragen gesteld over de benodigde hoeveelheid water voor koeling van de huidige datacenters van Google en Microsoft tijdens droge en warme periodes van 20 dagen of meer. In zeker één van de bestaande vergunningen is opgenomen dat drinkwater gedurende 20 dagen in droge periodes mag worden gebruikt.

De fractie wil ook van het college weten of zij de gevraagde informatie boven tafel wil hebben en bereid is om de vergunningen aan te passen, met het oog op de drinkwaterzekerheid van de bevolking.

Uit een recent door de provincie gepubliceerd onderzoek, blijkt dat alle datacenters in Noord- Holland die aan het onderzoek hebben meegewerkt, drinkwater voor koeling gebruiken. Opvallend is dat zij de onderzoekers weinig of geen informatie hebben verstrekt over de hoeveelheid drinkwater die zij voor koeling van de servers benutten.

Dit is ernstig, want volgens het KNMI komen door klimaatverandering droge periodes in de zomer nu al vaker voor en duren zij langer. Dit zal alleen toenemen, waarmee ook het risico op minder beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de drinkwatervoorziening toeneemt. Dit was in de zomer van 2020 al het geval bij het tijdelijk stoppen van de inlaat van IJsselmeerwater voor de drinkwaterbereiding bij het innamepunt Andijk.