ohk

OHK stelt politieke vragen over de MER deelgebied B1

Afgelopen week werden de Wob verzoeken openbaar gemaakt door de aanvrager van de documenten. In totaal liggen er ruim 4000 pagina’s te wachten voor diegenen die zich in de handel en wandel rondom de datacenters wil verdiepen. Ook de fractie van OHK is begonnen met het doorpluizen van de stukken.

De fractie kwam in eerste instantie rondom de MER-plicht en het bevoegd gezag documenten tegen die de aandacht trokken. Vandaar dat de fractie vragen heeft gesteld aan het college.