KENN90304650 BorderMaker

Aan de leden van de gemeenteraad van Hollands Kroon,

Graag wil ik een verklaring afgeven over de recente breuk met de fractie van Senioren Hollands Kroon.

Het doet pijn om als fractielid en medeoprichter, afscheid te nemen van Senioren Hollands Kroon. De inzet en samenwerking met de fractie en coalitie is de afgelopen jaren tot enkele mooie ontwikkelingen gekomen, maar afgelopen weekend helaas abrupt geëindigd door een principiële kwestie:

De scheiding tussen bestuur en raad: dualisme.

In het komen tot vragen over de aanpak van ‘lopende initiatieven’, het staken van het gebiedsplan en de afwikkeling van de motie van afgelopen april voor ruimtelijke kwaliteit bij inpassing van datacenters, is afstemming gezocht met de fractie. Daarop zijn de (beperkte) opmerkingen verwerkt en de vragen aan de griffie verstuurd.

De druk die daarna vanuit de bestuurder en fractie werd uitgeoefend onder dreiging van een mogelijke breuk met de coalitie, heeft geleid tot het intrekken van de vragen. Dezelfde vragen zijn alsnog ingediend door de fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon.

Een zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming, participatie en een vrije, controlerende rol voor raadsleden is essentieel voor het functioneren van een gezonde (gemeentelijke) democratie. Ik blijf mij vanuit die opvatting inzetten voor Hollands Kroon.

Fractie Jeff Leever

Foto: Kenneth Stamp