vvd02 BorderMaker

VVD HOLLANDS KROON STELT VRAGEN OVER WONINGBOUW

Woningbouw is een thema dat volop in de belangstelling staat bij inwoners van Hollands Kroon. VVD Hollands Kroon is van mening dat woningbouw een speerpunt van beleid is binnen het gesloten Coalitieakkoord 2018-2022. Naar het oordeel van de VVD is er maar één oplossing die echt zoden aan de dijk zet om het grote woningtekort op te lossen en dat is ‘bouwen, bouwen en nog eens bouwen’.

De VVD vindt dat als het om woningbouw gaat, de gemeente daarbij ook haar eigen verantwoordelijkheid moet pakken en binnen de mogelijkheden die er zijn snel aan de slag moet. Alleen naar de provincie wijzen biedt geen oplossing, ondanks het feit dat de VVD erkent dat provinciale regelgeving sommige plannen in de weg zit of kan staan.

Vanuit de gevoelde urgentie om de handen uit de mouwen te steken stelt de VVD vragen aan het college van burgemeester en wethouders.