gl18 BorderMaker

In een inclusieve gemeente zijn alle stembureaus voor alle kiezers toegankelijk. Niemand mag belemmeringen ervaren bij het stemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waren twee stemlokalen (in Lutjewinkel en Den Oever) niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen in Hollands Kroon in 2019?

Fractievoorzitter Lilian Peters stelt een drietal vragen hierover aan het college:

Vragen:

Heeft het college al een onderzoek uitgevoerd of laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van stembureaus voor zowel mensen met een motorische, auditieve en/of visuele beperking, alsook voor mensen met een hulp- of blindengeleidehond? Zo ja, wat is hiervan het resultaat en zijn er aanpassingen nodig om de toegankelijkheid te garanderen?

Is het college bekend met het aanbod van ‘Samen dementievriendelijk’ om gratis trainingen te organiseren voor de leden van stembureaus?

Is het college bereid om van dit aanbod gebruik te maken? Zo nee, waarom niet?