cdahk

Op woensdag 17 april a.s. vergadert de fractie van CDA Hollands Kroon in het verenigingsgebouw van De Lutters te Lutjewinkel (Plantsoenstraat 1).

De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 25 april a.s. besproken. De stukken voor de raadsvergadering zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente. Aan de orde komt o.a. de eerste bestuursrapportage over 2019 (financiƫle stand van zaken ten opzichte van de begroting).

Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom.

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon