ladalogo

Geachte leden van het college,

Van gebruikers van MFC De Doorbraak in Kreileroord hebben wij diverse keren klachten ontvangen over achterstallig onderhoud dat niet opgepakt wordt.

1) Bent u op de hoogte van deze klachten?

2) Zo ja, waarom wordt er niets mee gedaan?

3) Zo nee. Wat gaat u ondernemen om het achterstallig onderhoud aan te pakken en op welke termijn wordt het uitgevoerd?