2009 19 sep Opmeerder Wuiver09N.Zander 2820 BorderMaker

Het landschap zoals we dat nu kennen in West-Friesland is het resultaat van vele eeuwen noeste arbeid.

Voor wie er oog voor heeft, is veel van deze ontstaansgeschiedenis nog terug te lezen in het landschap. De Opmeerder Wuiver tussen Hoogwoud en De Gouwe is zo’n gebied waar de geschiedenis nog duidelijk zichtbaar is.

Op 10 juni bent u om 15:00 uur welkom.

Netty Zander van het Westfries Genootschap staat op u te wachten om u rond te leiden. Zij kan u van alles vertellen over de manier waarop het landschap hier de afgelopen 3.000 jaar aan verandering onderhevig is geweest.

Wist u bijvoorbeeld dat hier ooit een uitgestrekt moerassig veengebied heeft gelegen? Op deze dag zal de gids ook stilstaan bij de natuur van dit gebied. De weilanden grenzend aan de wuiver worden op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier beheerd. Gaandeweg ontstaan hier zo steeds bloemrijkere graslanden waar weidevogels als scholekster, slobeend, tureluur en kievit zich thuis voelen.

Normaal gesproken is de Wuiver in de broedtijd afgesloten voor wandelaars, speciaal voor deze excursie wordt hier éénmalig een uitzondering op gemaakt.

Tijden: 15:00 tot ongeveer 17:00 uur.

Kosten: gratis

Startpunt: Het startpunt is aan de Middelweg 1 in Hoogwoud, naast de grenspaal Hoogwoud-Opmeer.

De hier aanwezige ingang van de Opmeerder Wuiver is goed herkenbaar aan een informatiepaneel.

Er is beperkte parkeergelegenheid tegenover de iets noordelijker gelegene Rooms-katholieke kerk van Hoogwoud.

Let op: Aanmelden is noodzakelijk, er zijn echter nog maar een paar plaatsen vrij.

Foto: Ingezonden