Zwarte Stern 1 Medium

De Zwarte Stern is een broedvogel van ondiepe en matig voedselrijke moerassen in met name agrarische gebieden.

De nesten worden vaak op drijvende waterplanten gemaakt (liefst Krabbescheer), maar ze nemen ook genoegen met nestvlotjes die specifiek voor dat doel worden uitgelegd in het voorjaar. Ze leggen hier meestal twee of drie eieren op zoals hier in het Groene Hart van Nederland bij Kockengen in de buurt.

Zwarte Stern 2 Medium

Beide ouders voeren de jongen met insecten (m.n. Libellen) en kleine visjes (m.n. Stekelbaarsjes). De Zwarte Stern heeft een bedreigde status in Nederland met een afname van 85%! Er broeden er nog ruim 1000 paar. In de jaren vijftig was dat nog het tienvoudige.

Zwarte Stern 3 Medium

Na de broedtijd verzamelen ze zich massaal op het IJsselmeer (ook uit andere landen) en gebruiken het Balgzand als slaapplaats. Tijdens die slaaptrek worden ze ook geteld bij Den Oever.

Zwarte Stern serie 2 1 Medium

Een verbetering van de waterkwaliteit (verzuring) en herstel van de dynamiek van moerassen, waardoor er meer diversiteit in prooidieren ontstaat, kan er voor zorgen dat de achtergang tot staan wordt gebracht. Hier bij Kockengen was sprake van een kleine kolonie van tien uitgelegde nestvlotjes die ook allemaal bezet waren. Ik heb er een paar uur doorgebracht en kon enkele mooie plaatjes schieten van de ouders die voer naar de vlieg vlugge jongen brachten. Geen broedvogel van N.H. Wel komt hij hier voor in de trektijd.

Foto's + tekst: Otte W. Zijlstra, Nieuwe Niedorp