Keiserlibel uitsl. 4 Custom

Ik ga even op de biologiestoel zitten; meestal kijk ik als vogelaar omhoog, maar nu even niet. Dit was een unieke ervaring en gebeurd meestal in de ochtenduren (kans om minder predatie).

Het uitsluipen van een libelle larve vanuit het water maak je als vogelaar niet zo vaak mee. We vonden ochtends wel een paar vervellingshuidjes (excuvium) maar geen uitsluipers. Dit is het verschijnsel dat een libellenlarve na enkele jaren (afh. van de soort) omhoog kruipt vanuit het water. Daarna vertrekt zich een wonderlijk proces: aan de rugzijde barst het insect open en na een kwartiertje is er al sprake van een 'geboorte'. Ik heb geprobeerd dat in beeld te brengen. Het gehele proces duurt enkele uren. De vleugels moeten zich ontvouwen, de larve keert zich een keer om, er wordt water geloosd en de vleugels moeten tenslotte opgepompt worden en gedroogd. Een prachtig biologisch fenomeen! Het betreft hier een Grote Keizerslibel die later nog bij kleurt. Daarna kan ze een partner zoeken en weer eitjes afzetten in het water, etc.

Tekst + foto's: Otte W. Zijlstra, Nieuwe Niedorp

Keiserlibel uitsl. 2a Custom

Keiserlibel uitsl. 2 Custom

Keiserlibel uitsl. 3 Custom

Keiserlibel uitsl. 4b Custom