91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

Het weidevogelseizoen is hoorbaar vanaf de dijk!

Heeft u ze al gehoord? In de weilanden langs de Normer- en Marskerdijk zijn er al jaren tientallen grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters te zien en te horen. Vanaf de weg en de dijk zijn ze met blote oog te zien.

Enthousiaste boeren

West-Friesland, Mijzen, Oterleek tot en met Wieringen vallen onder het werkgebied van de “Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden”. Zij hebben een grote groep enthousiaste boeren die hun best doen voor de weidevogels. Zo stellen zij het maaien van het gras uit zodat pullen kunnen schuilen. En zetten greppels onder water, wat weer insecten aantrekt, zodat de pullen daar ook hun voedsel kunnen vinden.

Meer informatie