provincie noord holland 640x480

Provincie helpt gemeenten bij toezicht ongewenste activiteiten op vakantieparken

De provincie Noord-Holland heeft voor gemeenten een handreiking opgesteld om beter zicht te krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken. De handreiking helpt gemeenten om zowel op het gebied van veiligheid, economie en ruimte als sociaal-maatschappelijk meer inzicht in haar parken te verkrijgen en daarmee tot een integraal beeld te komen hoe de parken ervoor staan.

Een aanzienlijk deel van de vakantieparken in Noord-Holland doet het goed en speelt in op de veranderende vraag van gebruikers. Bij een deel van de vakantieparken ligt verloedering op de loer en is er sprake van sociale problematiek met een risico op ondermijnende activiteiten. De handreiking helpt om ongewenste activiteiten zoals ondermijnende criminaliteit, die op sommige vakantieparken dreigt, eerder te signaleren. De handreiking maakt deel uit van een breder beleid van de provincie om gemeenten te helpen om de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland: ‘Vakantieparken zijn belangrijk voor de regionale economie. Wij willen gemeenten met de handreiking helpen om te voorkomen dat vooral vakantieparken die het economisch moeilijk hebben, worden gebruikt voor ongewenste activiteiten. Gemeenten kunnen met de handreiking bepaalde ontwikkelingen sneller in beeld krijgen, zodat zij vroegtijdig actie kunnen ondernemen om criminaliteit te voorkomen’.

Handreiking Informatiegericht handelen vakantieparken

De provincie Noord-Holland heeft in 2019 het initiatief genomen om met zes Noord-Hollandse gemeenten, Langedijk, Schagen, Texel, Hollands Kroon, Koggenland en Wijdemeren, een methode te ontwikkelen, waardoor gemeenten beter zijn geïnformeerd over vakantieparken. Dit heeft geleid tot de handreiking Informatiegericht handelen vakantieparken Noord-Holland. De handreiking beschrijft stappen om informatie vanuit verschillende bronnen bij elkaar te brengen. De handreiking legt onderling verbanden tussen vier beleidsterreinen. Het gaat om de ruimtelijke, economische, veiligheids- en sociaal-maatschappelijke beleidsvelden, die elkaar beïnvloeden bij vakantieparken.