IMG 1906aa BorderMaker

De eerste fase van woningbouwontwikkeling ’t Veld Noord is bijna klaar. In deze fase zijn 60 woningen gebouwd. Het bestemmingsplan biedt nog ruimte voor 305 woningen. Die bouwen we in twee fases(fase 2 en 3).

Wat is de beste volgorde voor het bouwen van de woningen? Het college heeft onderzocht wat de beste volgorde is om deze woningen te bouwen. In dit onderzoek zijn drie scenario’ onderzocht op ruimtelijke kwaliteit, financiële gevolgen en stedenbouwkundige fasering. Het college heeft gekozen om fase 2 te ontwikkelen volgens het ‘horizontale scenario’. Bij dit scenario bouwen we de woningen aan de zuidkant van de nieuwe wijk. Dit is het gebied aan de kant van het bestaande dorp. De woningen van fase 3 komen aan de noordkant. Deze fase werken we verder uit als fase 2 klaar is.

Stedenbouwkundig plan

Het gekozen scenario werken we uit in een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van een het gebied. Hierin staan de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water ingetekend. Het geeft een beeld van hoe het gebied eruit kan komen te zien.

Uitwerkingsplan

Daarna wordt het stedenbouwkundig plan uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Dit is nodig om de bestemming van het gebied te wijzigen zodat mensen er mogen wonen. Het plan is nodig volgens de Wet Ruimtelijke Ordening. Daarnaast doen we werkzaamheden die nodig zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Denk hierbij aan het maken van ontwerptekeningen, rioolplannen, groenplannen, enzovoort. We verwachten dat deze plannen in het najaar van 2021 klaar zijn.