IMG 1028aaaa BorderMaker

Hollands Kroon heeft weer meegedaan aan de verkiezing schoonste winkelgebied van Nederland. Met een 7.2 voor de schoonbeleving van winkeliers en winkelend publiek is het resultaat beter dan vorig jaar.

Naast de enquĂȘte over de beleving van schoon is er ook gemeten volgens de CROW-norm. Afvalbakken, bestrating, onkruid, de hoeveelheid zwerfvuil etcetera zijn gemeten volgens de CROW-systematiek, waar ook ons openbare groen mee wordt gemonitord.

Het rapport geeft een beeld hoe inwoners de winkelgebieden beleven in relatie tot de gemeten cijfers met de CROW-normen. Het is niet altijd zo dat een mindere beleving samengaat met een lage CROW-score. En andersom ook niet.