5228d260fde60db5f6c9b47ef4eb8970

Het winterse weer heeft gevolgen voor de afvalinzameling. 

Er is afgelopen weekend veel sneeuw gevallen en veel wegen zijn nog steeds onbegaanbaar. Dit zorgt ervoor dat het legen van de bakken anders verloopt. Afhankelijk van de situatie (na strooien en sneeuwschuiven) kunnen we bepalen wat mogelijk en vooral veilig is.

Tot en met zondag 14 februari wordt er geen gft & etensresten ingezameld. Gft & etensresten zit vastgevroren in de bakken, deze kunnen daarom niet geleegd worden.