IMG 4132aa BorderMaker

Afgelopen najaar heeft Dura Vermeer de Scheidersweg in Winkel opnieuw ingericht.

In de Scheidersweg staat het rioolgemaal die het afvalwater naar de zuivering pompt. Het gemengde riool is verwijderd en een gescheiden riool aangelegd. Dit gescheiden riool voert het regenwater af naar de sloot en het afvalwater naar het gemaal. Het riool bij het gemaal moest tot 4m diep worden aangelegd. In de Scheidersweg staat ook een PEN-huisje van Liander. Dit betekent dat er veel kabels en leidingen in de weg lagen, wat het werk veel lastiger maakte. Ook hebben we een nieuw riool aangelegd in de Winkelerzand vanwege een aantal nieuwe woningen. Daarnaast hebben we langs de Winkelerzand de verkeersveiligheid verbeterd door het aantal kruisingen te verminderen en de snelheid te verlagen naar 30 km/u.

In week 11 en 12 wordt de kruising Winkelerzand, Dorpsstraat en Nieuwe Niedorperweg ook aangepast. In de huidige situatie is dit een zogenaamde punaise. We gaan de kruising veranderen naar een gelijkwaardige kruising met een plateau.