91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

Prijzen per oppervlakte voor verkoop grond in 2021 afgesproken

Ieder jaar stelt het college van burgemeester en wethouders de afspraken voor nieuwe prijzen per oppervlakte van grond vast. Zo ook voor 2021. De prijzen zijn afhankelijk van de functie waarvoor een bepaald stuk grond wordt verkocht. Deze functies worden in de grondprijzenbrief uitgelegd. De prijzen kunt u bekijken in de brief onder 'Zie ook'.

Goede marktprijs

De regel is dat een prijs passend bij de markt wordt bepaald, zodat wij een goede marktprijs ontvangen. Dit zorgt ervoor dat de koper van de grond de prijs betaalt die normaal is in de markt. Het hangt af van de functie welke prijs per vierkante meter wij gebruiken.

Te controleren afspraken

Door elk jaar afspraken te maken vertelt het college aan de raad en andere partijen op een te controleren manier over de marktontwikkelingen en het grondprijsbeleid. Binnen deze afspraken vinden de prijsonderhandelingen plaats.

Maatwerk voor sommige gevallen

Voor sommige gevallen kiezen wij voor maatwerk en wordt er afgeweken van de afspraken en/of prijzen. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling niet gemaakt kan worden binnen de voorwaarden, maar wel een pluspunt is voor de gemeente. Dit is altijd een besluit van het college, die hierover in de tussen tijd en achteraf uitleg geeft aan de gemeenteraad.