031aaa BorderMaker

Beste inwoner van Hollands Kroon,

Tussen 17 augustus en 17 september kon u meedoen aan het invullen van een enquête over vuurwerk (Vuurwerk; wat vindt u ervan?). Dat hebben veel inwoners gedaan. De enquete is 616 keer ingevuld. Misschien door u ook, dank daarvoor. Het geeft ons een goed beeld van hoe u over dit onderwerp denkt.

Resultaten enquête

Inmiddels hebben we de resultaten geanalyseerd. Omdat de enquête voornamelijk uit open vragen bestond, hebben we hier wat tijd voor nodig gehad. Vanuit de inwoners zijn veel goede ideeën geopperd. Er komt duidelijk uit de enquête naar voren dat inwoners overlast ervaren van het vuurwerk. Enerzijds vanwege het geluidsoverlast, anderzijds in verband met angst, vervuiling en schade. Wel vinden inwoners het een mooie traditie die behouden moet blijven.

Ideeën die werden geopperd waren bijvoorbeeld om een centrale vuurwerkshow te organiseren, of om plekken aan te wijzen waar er vuurwerk afgestoken mag worden in combinatie met plekken waar dat niet mag.

De gemeenteraad is inmiddels ook geïnformeerd over deze uitkomsten.

In gesprek met de burgemeester

Binnenkort gaat de burgemeester in gesprek met 10 inwoners over dit onderwerp. Deze inwoners zijn willekeurig uitgekozen uit de 616 deelnemers van de enquête. Tijdens het gesprek met de burgemeester wordt dieper ingegaan op de resultaten en wat we hiermee voor de toekomst kunnen.

Hoe verder na dit gesprek?

In verband met de Corona maatregelen ziet komende jaarwisseling er sowieso anders uit. Evenementen en bijeenkomsten zijn hierdoor niet mogelijk. Daarnaast wordt er momenteel landelijk gekeken naar een vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling, om zo de zorg te ontlasten. Dit allemaal heeft natuurlijk gevolgen voor de wijze waarop wij dit jaar oud en nieuw vieren.

Komend jaar aan de slag

Naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester en de enquête gaan we nadenken over een andere invulling van oud en nieuw en het gebruik van vuurwerk in Hollands Kroon voor 2021. Wat is haalbaar in de kernen? Wat willen inwoners ondernemen? Denk aan plekken die vuurwerkvrij zijn, en waar men wel vuurwerk mag afsteken, of aan de organisatie van een vuurwerkshow. Opties die we in 2021 serieus willen verkennen met onze inwoners. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat er misschien in 2021 landelijk nog scherpere maatregelen komen voor het afsteken van vuurwerk.